Baanregels en onderhoud

Baanregels:

 1. De baanregels gelden voor alle banen die niet gereserveerd zijn voor speciale activiteiten als training, les, competitie en tossavonden en -ochtenden.
 2. Jeugd en volwassenen hebben dezelfde rechten en plichten.
 3. Voordat men gaat spelen, moeten alle spelers zich inschrijven via het baanbord bij de kleedkamers. Dit gebeurt in volgorde van binnenkomst. Ook bepaalt de volgorde van binnenkomst de volgorde van de te bespelen banen. Altijd afschrijven voor de eerst vrijkomende baan.
 4. Op het baanbord moet altijd worden afgeschreven, druk of niet druk. Men mag alleen afschrijven als minimaal twee spelers aanwezig zijn. Reserveren kan en mag niet.
 5. Op banen waar les, toss of andere activiteiten plaatsvinden kan pas worden afgeschreven na afloop hiervan.
 6. De maximale speeltijd bedraagt zowel bij enkelen als dubbelen 60 minuten. Als er geen wachtenden zijn, mag men natuurlijk doorspelen. Komen er nieuwe spelers, dan moeten deze afschrijven voor de baan waar de maximale speeltijd het verst is overschreden.
 7. Voordat men de baan verlaat, moet eerst het noodzakelijke onderhoud aan de baan geschieden.
 8. Wanneer gespeeld is, moet er 15 minuten worden gewacht voordat men opnieuw kan afschrijven. Nieuwe spelers die in dit kwartier binnenkomen hebben dus voorrang.
 9. Het is ten strengste verboden de banen te betreden als men geen goede tennisschoenen draagt. Niet alle tennisschoenen zijn gravel-schoenen. Dit betekent dat de zool van de schoen vlak dient te zijn (dus geen hak) en een ingewerkt fijn profiel mag hebben, waarbij de afzonderlijke profielranden niet verder uit elkaar mogen liggen dan maximaal 2 millimeter.
 10. Wanneer het erg regent en er plassen op de baan staan, mag er niet getennist worden.
 11. Om met iemand te spelen die geen lid is moet men een introductie-pasje halen. Deze zijn verkrijgbaar in het clubhuis (als deze open is) en bij de ledenadministratie. Dit pasje kost € 3,-  Eenzelfde persoon mag niet vaker dan drie keer worden geïntroduceerd. 

Leden van het bestuur en de wedstrijdcommissie hebben tot taak het functioneren van deze baanregels te controleren. Voor eventuele klachten kunt u ook bij hen terecht. 

Gedragsregels:

 • Papier- en andere afvalproducten horen in de afvalbakken;
 • Honden en kleine kinderen mogen niet op de baan;
 • Het is niet toegestaan te drinken uit de sproei-installaties.

Baanonderhoud:

A Normaal onderhoud

 • Betreed de banen alleen met goede schoenen (zie punt 9 baanregels);
 • Bij te droge banen (licht rood en stuift) moet vóór het spelen eerst gesproeid worden (broeskop omhoog gericht, nooit naar beneden want dan komen er gaten in de baan);
 • Na het spelen moet de baan geveegd of gesleept worden en zonodig gesproeid. Let op: Eerst vegen, dan sproeien;
 • Baan vegen of slepen moet altijd gebeuren van buiten naar binnen in een ronde omgangsbaan;
 • Een natte baan mag nooit geveegd of gesleept worden (gravel gaat dan samenklonteren);
 • Onder baan wordt niet alleen verstaan het speelveld binnen de lijnen, maar ook de ruimte daarbuiten (tot aan het hekwerk);
 • Bij erg droog weer (zon én wind) moet er natuurlijk veel vaker worden gesproeid (soms wel elk half uur) dan bij vochtig weer;
 • Sproeien wil niet zeggen: de baan kliedernat maken. Er mogen geen plassen op de baan komen;
 • Wanneer de netten naar beneden hangen, betekent dit dat de banen niet bespeeld mogen worden (de baan is in reparatie of is onbespeelbaar);
 • Als er wordt gespeeld met verlichting en de tijd is om of u stopt met spelen, houd dan rekening met het feit dat er gesleept moet worden of anderszins. Om 23.00 uur gaat het licht uit, dit betekent dat u uiterlijk om 22.50 uur moet beginnen met het slepen van de baan;
 • Het baanonderhoud is niet bedoeld als leuke geste voor uw opvolgers maar is broodnodig om de banen in goede staat te houden.

B Onderhoud begin seizoen 

 • Dertig minuten spelen, daarna baanonderhoud (voorzichtig spelen);
 • Eventuele gaten in de baan met de voet dichtmaken;
 • Baan egaliseren met platte kant van de rubber-hark;
 • Slepen;
 • Belangrijkste regel: gebruik de juiste graveltennisschoen.