Jeugd

Lidmaatschap jeugd (t/m 17 jaar) 
Wanneer je jeugdlid bent van Tennis Club Winsum (TC Winsum) betekent dit dat: 

  • Je gebruik mag maken van de tennisbanen van TC Winsum; 
  • Je kunt deelnemen aan alle jeugdactiviteiten van TC Winsum (clubkampioenschappen, toernooien en toss); 
  • Je kunt deelnemen aan KNLTB-gerelateerde jeugdactiviteiten, zoals aan KNLTB-jeugdtoernooien en jeugdcompetitie. 

Lidmaatschap en Tennisles 
Nieuw bij TC Winsum is dat dit jaar het jeugdlidmaatschap van T.C. Winsum en het lesgeld voor de tennislessen samen zijn gevoegd in een pakket; de lessen en het lidmaatschap worden in één keer geregeld. 

De peildatum voor de leeftijd is 1 januari van het lopende contributiejaar.

De tennislessen in Winsum worden verzorgd door de Groninger TennisSchool (GTS). Informatie over tennislessen en een inschrijfformulier voor de lessen vind je op de website van GTS

Voor vragen over tennisles kun je contact opnemen met Alwin: alwin@groningertennisschool.nl

Adreswijziging
Uiteraard is het van groot belang dat je wijzigingen van adres, e-mailadres en telefoonnummer zo snel mogelijk aan de ledenadministratie doorgeeft. Dat kan per e-mail naar tennisclubwinsum@gmail.com.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap moet per email vóór 1 december van het lopende contributiejaar bij tennisclubwinsum@gmail.com.

Bij afmelding als lid tussen 1 december en 1 februari moet je de bondscontributie á € 25,00 - die onze club al heeft overgemaakt aan de KNLTB - nog wel betalen. Bij opzegging na 1 februari is de volledige contributie voor het komende seizoen verschuldigd.