Volwassenen

Lidmaatschap volwassenen (vanaf 18 jaar)
Wanneer je lid bent van Tennis Club Winsum (TC Winsum) betekent dit dat:

  • Je gebruik mag maken van de tennisbanen van TC Winsum;
  • Je kunt deelnemen aan alle activiteiten van TC Winsum (clubkampioenschappen, toernooien en toss);
  • Je kunt deelnemen aan KNLTB-gerelateerde activiteiten, zoals aan KNLTB-toernooien en competitie.

Aanmeldingsformulier
Je kunt lid worden van TC Winsum door het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier is hier te vinden.

Het is van belang om z.s.m. na aanmelding, bij voorkeur digitaal, een goedgelijkende foto (gezicht) te sturen naar tcwinsum@gmail.com (eventueel per post naar Steenbakkerij 57, 9951KB in Winsum). Het hoeft niet per se een pasfoto te zijn. De inschrijving zal starten wanneer de foto binnen is.

Je krijgt na aanmelding z.s.m. een (tijdelijke) pas waarmee je direct gebruik kunt maken van de tennisbanen. Wanneer de inschrijving volledig is krijg je een definitieve KNLTB-ledenpas.

(Bij verlies van de ledenpas kan de ledenadministratie een vervangende pas regelen. De kosten hiervan zijn €5,-.)

Contributie

  • Volwassenen: € 110,-  (€ 2,- korting bij automatische incasso)
  • Volwassenen bij aanmelding na 1 juli: € 55,-
  • Volwassenen zomerlidmaatschap (juni, juli en augustus): € 62,-

De peildatum voor de leeftijd is 1 januari van het lopende contributiejaar.

Tennisles
Lid zijn betekent niet dat je ook tennisles krijgt zoals dat bij veel andere sportverenigingen gebruikelijk is. Voor tennisles moet je je apart aanmelden en moet je apart betalen. Je kunt alleen tennisles volgen in Winsum als je ook lid bent van TC Winsum.

De tennislessen in Winsum worden verzorgd door de Groninger Tennisschool (GTS). Via de website van GTS kun je je aanmelden voor de lessen. Kies op die website voor Inschrijven en dan voor het inschrijfformulier Starkenborgh/Winsum.

Voor vragen over de inschrijving kun je contact opnemen met Alwin Visker: alwin@groningertennisschool.nl.

Adreswijziging
Uiteraard is het van groot belang dat je wijzigingen van adres, e-mailadres en telefoonnummers zo snel mogelijk aan de ledenadministratie doorgeeft. Dat kan per e-mail naar tennisclubwinsum@gmail.com.

Gastenpasje
Leden kunnen voor een niet-lid een zogenaamd gastenpasje kopen. Dit pasje is 1 dag geldig en kost € 3,00. Deze pasjes zijn verkrijgbaar in het clubhuis.

Zomerlidmaatschap
Als je alleen in de zomer wilt tennissen, kun je je aanmelden als zomerlid. Dit kost € 62,00. Dan ben je ook lid van de KNLTB en kun je ook meedoen aan open tennistoernooien, zoals het jaarlijkse Winsum Open. Het zomerlidmaatschap is geldig in juni, juli en augustus.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap moet per email vóór 1 december van het lopende contributiejaar bij tennisclubwinsum@gmail.com

Bij afmelding als lid tussen 1 december en 1 februari moet je de bondscontributie á € 25,00 -die onze club al heeft overgemaakt aan de KNLTB - nog wel betalen. Bij opzegging na 1 februari is de volledige contributie voor het komende seizoen verschuldigd.