Zomeravondcompetitie

De zomeravondcompetitie wordt georganiseerd door Kring Noord en is bedoeld voor recreatieve tennissers die om welke reden dan ook niet kunnen of willen deelnemen aan de reguliere bondscompetitie. De wedstrijdresultaten van deze competitie hebben geen invloed op je bondsrating, omdat deze competitie niet door de KNLTB wordt ondersteund.

De zomeravondcompetitie vindt plaats in de maanden mei en juni. Je neemt als team deel aan deze competitie. Een team bestaat uit minimaal twee dames en twee heren. Er wordt gespeeld in 4 klassen: A, B, C, en D. Binnen deze klassen zijn meerdere poultjes. De teams spelen drie keer thuis en drie keer uit

Opgave kan via Claudia Bosma: claudiabosma74@gmail.com.
 

Reglement

 • Er wordt gespeeld op een door de thuisspelende vereniging vastgestelde dag in de week;
 • De aanvangstijd is 19.00 uur. In overleg kan hiervan worden afgeweken;
 • De competitie is bedoeld voor recreatieve seniorspelers(sters), dus spelers die niet deelnemen aan bonds- en/of districtscompetitie. In overleg kan er (voor de hogere klassen) van afgeweken worden;
 • Een team bestaat uit minimaal twee dames en twee heren;
 • Per ontmoeting worden er vier partijen gespeeld: twee gemengddubbels, één damesdubbel en één herendubbel;
 • Iedere partij duurt 45 minuten. Alleen door dringende omstandigheden mag teruggevallen worden naar dertig minuten. Het aantal games wordt dan door de wedstrijdcommissie van Kring Noord met anderhalf vermenigvuldigd;
 • Tijdens de partij gelden de normale tennisregels;
 • Na afloop van de 45 minuten wordt de game niet afgemaakt;
 • Per partij worden wedstrijdpunten gegeven: het team dat de meeste punten heeft gescoord krijgt twee punten. Bij een gelijk aantal games krijgt ieder team één punt;
 • Het totaal van de aan ieder team toegekende punten over vier partijen is de einduitslag;
 • Een team dat zonder overleg niet verschijnt op de wedstrijddag krijgt nul punten en de tegenstander dus acht punten;
 • Wedstrijden die door feestdagen, regen, of andere omstandigheden niet op de geplande datum kunnen worden (uit)gespeeld, dienen in overleg met de tegenstander zo spoedig mogelijk ingehaald of uitgespeeld te worden;
 • Het duidelijk en volledig ingevulde wedstrijdformulier dient in de week van de wedstrijd door de thuisspelende vereniging te worden gemaild of gestuurd naar de wedstrijdcommissie van Kring Noord. Bij het in gebreke blijven hiervan wordt de wedstrijd als verloren beschouwd voor het team dat het formulier diende in te zenden.