Lidmaatschap

Inschrijving lidmaatschap
Je kunt lid worden van TC Winsum door het aanmeldingsformulier in te vullen. Deze kun je invullen via de site of hier downloaden (Word-document). Ook zijn aanmeldingsformulieren verkrijgbaar in het clubhuis en af te halen bij de ledenadministratie, Steenbakkerij 57, Winsum.

Het ingevulde formulier kun je samen met een recente en ongebruikte pasfoto bij de ledenadministratie inleveren. Je krijgt vervolgens een pas waarmee je direct gebruik kunt maken van de tennisbanen. Bij verlies van de ledenpas kan de ledenadministratie een vervangende pas regelen. De kosten hiervan bedragen €5,-.

Nieuwe jeugdleden in het najaar
Jeugdleden die zich in het najaar aanmelden voor wintertraining, betalen slechts de contributie voor het komende jaar + de kosten van de wintertraining.

Contributie:
* Kinderen tot 10 jaar: € 30,- 
* Kinderen tot 10 jaar via introductiecursus: € 15,-

* Junioren van 10 tot 18 jaar: € 62,- 
* Junioren van 10 tot 18 jaar via introductiecursus: € 30,- 
* Junioren van 10 tot 18 jaar bij aanmelding na 1 juli: € 30,-

* Senioren vanaf 18 jaar: € 110,- (€2 korting bij automatische machtiging)
* Senioren vanaf 18 jaar via introductiecursus: € 55,-
* Senioren vanaf 18 jaar bij aanmelding na 1 juli: € 55,-
* Zomerlidmaatschap (juni, juli en augustus): € 62,-

Peildatum leeftijd is 1 januari van het contributiejaar.

Adreswijziging
Uiteraard is het van groot belang dat je wijzigingen van adres, e-mailadres en telefoonnummers zo snel mogelijk aan de ledenadministratie doorgeeft. Dat kan schriftelijk en per e-mail naar:

Ledenadministratie TC Winsum
Steenbakkerij 57
9951 KB Winsum
tennisclubwinsum@gmail.com

Introductiepasjes
Leden kunnen voor een niet-lid een zogenaamd introductiepasje kopen. Dit pasje is 1 dag geldig en kost € 3,00. Deze pasjes zijn verkrijgbaar in het clubhuis en bij de ledenadministratie.

Zomerlidmaatschap
Als je alleen in de zomer wil tennissen, kun je een zomerlidmaatschap aanvragen. Dit kost € 60,00. Hiermee ben je ook gelijk lid van de KNLTB. Hiermee kun je dus ook meedoen aan open tennistoernooien, zoals het jaarlijkse Winsum Open. Het zomerlidmaatschap is geldig in juni, juli en augustus.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk of per email vóór 1 december bij de ledenadministratie:

Ledenadministratie TC Winsum
Steenbakkerij 57
9951 KB Winsum
tennisclubwinsum@gmail.com
Bij afmelding als lid tussen 1 december en 1 februari moet je de bondscontributie á € 25,00 - die onze club al heeft overgemaakt aan de KNLTB - nog wel betalen. Bij opzegging na 1 februari is de volledige contributie voor het komende seizoen verschuldigd.

Tegemoetkoming
De gemeente Winsum maakt het mogelijk dat al haar inwoners actief kunnen deelnemen aan een sportvereniging. Mensen met een laag inkomen kunnen uit het participatiefonds van de gemeente een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van het lidmaatschap. Per lid van een huishouden is € 200,00 per kalenderjaar beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage is een inkomensgrens, 115% van de relevante bijstandsnorm, vastgesteld. Zie voor meer informatie: www.winsum.nl.