Commissies

De commissies en haar leden op een rijtje. Wil je ook je steentje bijdragen door het verrichten van hand- en spandiensten voor onze vereniging? Word lid van één van de onderstaande commissies! Neem contact op via tennisclubwinsum@gmail.com of het e-mailadres van de commissie zelf.

Wedstrijdcommissie
Koos Veen (voorzitter)
Peter Koning (verenigingscompetitieleider)
Jeroen van Kessel (verenigingscompetitieleider)
Lucas Kiers
Claudia Bosma
Paul Drent
Jacobien Aantjes
wedstrijdcommissie.tcwinsum@gmail.com

Kantinecommissie
Bouktje de Haan
Geert Bakker
Elly Mulder
Maaike van Nieuwstadt
Luuk Kremer (technische zaken)
Chris Bijleveld (technische zaken)
kantinecommissie.tcwinsum@gmail.com

Jeugdcommissie
Sander ter Riele
Tineke Borgman
John Schreuder
Evert Elema
Lisanne van der Bijl
Steven de Groot
Carmen Speelman
jeugdcommissietcwinsum@gmail.com

Nieuwsbrief en website
Martin Drent
tcwsmash@gmail.com

Parkbeheer en parkonderhoud
Mark van Dijk (parkcoördinator)
Johan Luiten (voorman onderhoud baan 1-2)
Henk de Groot (voorman onderhoud baan 3-4-5)
Kees Vos (voorman onderhoud baan 6-7)
Koos Keijer (voorman onderhoud baan 8-9)
Kor Drent (coördinatie snoeigroep)
Truus van Dijk en Tineke Oosting (coördinatie groenonderhoud)
Alle overige vrijwilligers: baanonderhoud, 
snoeigroep en groenonderhoud

Toernooicommissie
Carmen Speelman (voorzitter)
Jos Lijnes (wedstrijdleider)
Martin Drent
Yvonne kiers
Alfred Kiers
Mathijs Veen
Tom Dijk
Niels Veen
Hans-Peter Cordes
Jan Wildeboer
Bart Smith