Digitale ledenvergadering op maandag 1 maart

23 januari 2021


De Algemene Leden Vergadering (ALV) zal vanwege de maatregelen rondom het coronavirus dit jaar digitaal gehouden worden via Microsoft Teams.

ALV 2021
Maandag 1 maart 2021
Aanvang: 19.30 uur

Aanmelding nodig
Uiterlijk 1 februari zal de nieuwsbrief met daarin de (bijgestelde) agenda, verslag ALV 2020, jaarverslagen bestuur, WC en JC en jaarrekening 2020/begroting 2021 toegezonden worden aan de leden.

Daarna kunnen leden zich aanmelden voor de ALV via [email protected] en volgt een link en uitleg over de gang van zaken tijdens deze digitale vergadering.

Sander ter Riele zal aan het begin van de vergadering een uitleg geven over de vergaderwijze, om het zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nieuwscategorieën