Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering 2 maart 2020

Op maandagavond 2 maart 2020 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TC Winsum. Bekijk hieronder de agenda. Ook kunt u de benodigde stukken downloaden.

 

Algemene ledenvergadering TC Winsum 2020 
Datum: maandag 2 maart 2020 
Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: clubhuis TC Winsum 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Verslag ALV 4 maart 2019 (zie nieuwsbrief)

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslagen (zie nieuwsbrief)

  • jaarverslag bestuur 
  • jaarverslag wedstrijdcommissie 
  • jaarverslag jeugdcommissie 

5. Kascommissie: Mark Engberts en Thijs Oosting (reserve Dineke van der Klei))

  • verslag kascommissie 
  • benoeming nieuw reserve kascommissie (uittredend Mark Engberts) 

6. Financieel jaarverslag 2019 (zie nieuwsbrief)

7. Begroting 2020 (zie nieuwsbrief)

Pauze 

8. Bestuur en commissies 

  • bestuur: uittredend Manon van Olst; voorstel benoeming: …............... 
  • jeugdcommissie: uittredend John Schreuder; voorstel benoeming Thijs Oosting 
  • PR commissie: voorstel bestuur deze commissie in te stellen: 2 vacatures 

9. Buddy-systeem: uitleg door bestuur 

10. Beleidsvisie bestuur (download het Beleidsplan, de SWOT-analyse)

  • toelichting door bestuur 
  • delen met en vragen door de ledenvergadering 

11. Rondvraag

Bijlage: Statuten TC Winsum (1979)

« Terug

» Nieuws archief